Friday, January 4, 2013

Hamnira Delights in Paper

Terima kasih Jab Pertanian Kulaijaya 
sebab menjemput kami, Hamnira Delights menjadi wakil usahawan bahagian Kulaijaya
di Persada Johor, pada 26 Disember 2012 yang lepas.

Ini antara persediaan dan 'persembahan' kami.
 
 
 

 

dan terima kasih pada wartawan, Ms Hazwani and the photographer 
dari Berita Harian for their coverage on us
 

.. and the nicely written article about Hamnira Delights


Segala puji bagi Allah yang menguasai sekalian alam. Pujian yang memadai nikmat-Nya yang selaras dengan kebaikan-Nya. Wahai Tuhan kami, bagi-Mu segala puji yang layak bagi keagungan dan kebesaran kekuasaan-Mu. Selawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan 
Nabi Muhammad Saw, keluarga dan sahabat-sahabat semuanya.

Sesungguhnya kami mengakui segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. 
Tolong cukupkanlah diri kami dan keluarga kami dengan harta dan rezeki-Mu yang halal, 
hindarkan dan jauhkan kami dari segala yang haram. 
Puaskanlah kami dengan nikmat dan anugerah yang telah Engkau berikan, 
dan gantilah apa-apa yang hilang dan lepas dari kami dengan kemurahan dan kebajikan dari-Mu.

  Syukur, syukur, syukur Alhamdulillah.


No comments:

Post a Comment